Čo Vám môžeme ponúknuť 

Psychologická pomoc on -line

E-book zdarma

E-book "O päť minút dvanásť" 

12 spôsobov, ako sa zbaviť duševného napätia

E-book 12,99 Eur

Webináre 

Na našich webinároch sa dozviete všetko o úzkosti a jej zvládaní. "Stop úzkosti" je webinár, ktorý Vám pomôže zvládnuť fyzické prejavy úzkosti, nájdete v ňom popis konkrétnych postupov a techník, ktoré výrazne redukujú prežívanú úzkosť. "Prekonajte úzkostné myšlienky" - tento webinár Vás zase prevedie technikou, s pomocou ktorej dokážete mať kontrolu nad svojim myslením, cítením a konaním. 

Cena spolu za obidva webináre je 25 Eur.

Cena 12 Eur

Relaxácia

"Prečo pravidelne relaxovať?"

Celý rad vedeckých štúdií nám dáva dôkazy o tom, že :

  • relaxácia znižuje aktivitu amygdaly, nášho "stresového centra" v limbickom systéme, práve amygdala je zodpovedná za tzv. "emočné únosy" - kedy sa už neovládneme, vybuchujeme, kričíme, dostávame sa do afektu
  • relaxácia naopak zvyšuje aktivitu ľavého prefrontálneho kortexu, ktorý je spojený s prežívaním pozitívnych emócií
  • relaxácia posilňuje: koncentráciu, pamäť,schopnosť učiť sa
  • relaxácia zvyšuje aktivitu mozgových alfa-vĺn , pričom dochádza k znižovaniu úzkosti
  • relaxácia je dôležitou súčasťou psychohygieny a zároveň príjemným spôsobom, ako sa znovu dostať do kontaktu so sebou samým.