Čo najviac ubližuje ľudskej duši?

Láska. Nedostatok lásky. Vina. Hanba. Hnev. Vzťahy. Frustrácia. Strata. Konflikty. A stres.

Prečo jeden z nás reaguje na tie isté veci zraniteľnejšie a druhý situáciou prejde bez väčšej ujmy? Ako vymyslieť „jednotnú prevenciu“, ktorá by fungovala u každého? Zatiaľ na to nemáme lepšiu odpoveď ako tú, že duši sa treba venovať, snažiť sa jej porozumieť, vyhradiť si priestor a čas, kedy jej doprajeme starostlivosť.

A keďže s istotou vieme, čo nám ubližuje a škodí, vďaka tomu môžeme skúsiť upraviť tie okolnosti, u ktorých zmena možná je a pomôcť si tak vlastnými silami k lepšej psychickej „imunite“, odolnosti k tomu, čo nám neustále narúša našu harmóniu,

1. Komplikované vzťahy

Začnem vzťahmi, ktoré nás obklopujú od útleho detstva. Väzby, ktoré vytvárame s ľuďmi okolo nás, sú kľúčové a môžeme ich rozdeliť do niekoľkých kategórií:

Autority – sú ľudia, ktorí sa o nás starajú a majú nad nami určitú moc a prevahu (rodičia, učitelia, tréneri, neskôr šéfovia…), Kamaráti – vrstovníci, tí, s ktorými sme na jednej úrovni veku a moci, Najbližší a intímni partneri – tí, s ktorými máme dôverný vzťah, vytvárame s nimi výnimočne blízke vzťahy, a Podriadení – tí, o ktorých sa staráme alebo máme nad nimi určitú prevahu a moc (zamestnanci, mladší súrodenci). V každej vrste môžu byť tieto vzťahy prospešné alebo ubíjajúce.

Vieme, že tí z nás, ktorí majú funkčnú opornú vzťahovú sieť, sú odolnejší voči záťaži a ochoreniam. Je pritom v poriadku, ak berieme do úvahy svoje naladenie (ak som introvert, mám rád svoj vnútorný svet a netúžim sa podeliť o detaily v ňom úplne s každým).

Problémom je, ak sa príliš izolujeme do seba, obmedzujeme kontakty a vyhýbame sa ľuďom. Preto myslite na to, že je dôležité sa o Vaše vzťahy starať, venovať im občas svoj čas a energiu a to najmä v skutočnom, reálnom svete, nielen v tom virtuálnom.

2. Straty

Straty – sú v psychológii veľkou témou. Veľa situácií, ktoré nás ničia, súvisí s tým, ak prichádzame o niečo hodnotné, cenné a táto strata bola neočakávaná, nedokázali sme ju ovplyvniť a je trvalá.

Môže ísť o ľudí, ale môže to byť aj situácia, životná okolnosť, ktorá pominula, je preč. Odniesla so sebou nielen minulosť, ale aj všetko to, čo sme ešte mohli zažiť v budúcnosti a už sa to nestane. Vnímajte rozdiel medzi človekom, ktorý príde o 90 ročnú matku, a matkou, ktorá príde o 9 ročné dieťa. Strata brigády pre študenta, ktorý nemá iný zdroj príjmu, a strata zamestnania u živiteľa rodiny.

Čo je u jedného „len“ nepriaznivou okolnosťou“, druhý vníma ako stresujúcu až traumatizujúcu udalosť. Táto môže viesť až k rozvoju duševnej choroby, ale rovnako tak sa môže stať, že človeku prinesie tzv.“posttraumatický rast“ – vnútorné posilnenie, pochopenie hlbšieho zmyslu, a napokon aj pozitívnu zmenu.

3. Frustrácia

Frustrácia – slovo, ktoré používame často a je skutočne jednou z najdôležitejších príčin, prečo sa nemáme psychicky dobre. Byť frustrovaný znamená, že medzi nami a naším cieľom stojí prekážka, ktorú nedokážeme prekonať, aj keby sme zvýšili svoju snahu.

To, že je súčasťou každodenného života, vidíme už u malých detí, pre ktoré je takou frustráciou rodičovský zákaz: „Nesmieš, nechytaj to, nelez tam..“, ten však dieťa chráni pred nebezpečenstvom, ktoré ono samo nedokáže rozoznať.

Ak je však frustrácia dlhodobá, opakovaná a závažná, býva prežívaná ako situácia bezmoci, ktorá nám neumožňuje ovplyvniť situáciu a jej dôsledky. Preto je také dôležité dbať na vyváženosť silných a slabých miest, venovať sa sebapoznaniu a sebarozvoju. Aby sme tak dokázali obmedziť a zvládnuť vlastné „slepé miesta“, nájsť odvahu postaviť sa svojim strachom a prekonať ich.

4. Intenzívny stres a konflikty

Tieto dve prepojenia sú doslova rozbuškou, ktorá, najmä ak trvá dlho a je závažná, výrazne rozkolíše naše duševné prežívanie.

Intrapsychické konflikty vznikajú z bežného – Mám/Nemám? Urobím/Neurobím? Pôjdem/Nepôjdem tam? Stres rozhodovania nám uľahčuje poznanie, že každá voľba nám niečo prinesie a o niečo nás oberie. Úplne každá. A všetci sme zažili a zažívame aj medziľudské konflikty. Môžu byť vysvetľujúce a posúvajúce nás, ale môžu byť deštruktívne a byť zdrojom napätia, frustrácie a výrazného stresu.

Oblasť neharmonických vzťahov je denno – denný chlebík psychoterapeutov, pretože tieto vzťahy nás ničia práve preto, že nám nie sú ľahostajné, naopak, zvyčajne nám na nich veľmi záleží.

Otázkou na zamyslenie je, aká vyvážená je Vaša vzťahová sieť?

Koľko času, priestoru a energie venujete trom dôležitým oblastiam života – Domovu (najbližším vzťahom, rodine), Práci (alebo škole a vzťahom tam) a Voľnočasovej oblasti (kde si dovolíte myslieť aj na seba)?

A keď sa pozriete na ľudí okolo Vás, ako to majú tí spokojnejší a tí, z ktorých kypí frustrácia a pesimizmus?

Aký to má vplyv na ich celkovú kondíciu a duševné aj fyzické zdravie?

Duševné vitamíny

Psychoterapia nás učí, že zisky so sebou prinášajú aj straty, a každá strata zároveň prináša aj zisk.

Že boj patrí k životu, a zároveň, že nemá zmysel bojovať vždy a za každú cenu. Život bez prekážok nikdy neexistoval a nemá zmysel oňho usilovať.

Prekážky a strachy sú tu na to, aby posilňovali našu „psychickú imunitu“, ich prekonávaním si zlepšujeme svoju odolnosť.

To najcennejšie sa pravdepodobne skrýva v hĺbkach vzťahov medzi dvoma ľuďmi.

A že vzájomná blízkosť a láska je to, čo nás presahuje. Na čom nám záleží, za to sme ochotní bojovať.

Posilňujme preto plnohodnotný životný štýl, starajme sa o naše telo aj dušu, prežívajme prítomnosť v dôležitých vzťahoch a buďme vďační, že poznáme spôsoby, ktoré nám neškodia, obohatíme sa možno o mnoho ťaživých skúseností, ale verte, že tie nás posilnia. Každý z nás je niekedy pacientom a niekedy terapeutom.

Zostaňme si nablízku:-)

Som psychoterapeutka. Pomáham ľuďom prekonávať ťažké životné obdobia. Mám dlhoročné skúsenosti s pomocou ľuďom v ich psychických ťažkostiach, v zvládaní emócií, úzkosti, depresie, či problematických vzťahov. Som autorkou e-Booku "O päť minút dvanásť" ktorý nájdete tu >> a tiež "Ako nájdete vnútornú silu na to, aby ste veci zmenili"ktorý nájdete tu. >> . Môj príbeh nájdete tu >>